Hva er Nåløyet?

Nåløyet er en serie med spill som tar opp problemstillinger knyttet til kvinner, klær og kapitalisme i Christiania på 1820-tallet. De er en kjærlighetserklæring til drakthistorie, men også en hyllest til kvinnene som fant vei rundt hindringer.

 

Selv om spillene er satt i 1820-årene er temaene like aktuelle i dag – kvinner i næringslivet møter fremdeles holdninger og hinder, klær sys fremdeles av mennesker med dårlige arbeidsforhold og av tekstiler produsert på lite bærekraftige måter, og kapitalismen som var i startgropen i 1820-årene gjennomsyrer samfunnet i dag fullt ut.

 

Vi som står bak Nåløyet er Tidvis. Vi er historikere med forskerbakgrunn, spillutviklere og illustratører, og vi brenner for å utforske hvordan historie kan formidles og fortelles på nye måter. I utviklingen av Nåløyet-spillene samarbeider vi med museer og forskningsmiljøer med særlig kompetanse knyttet til Norge og verden på tidlig 1800-tallet.

 

 

Valg vi har tatt

For å lage spill i en historisk setting har vi valgt å holde verdenen som spillet foregår i ganske tett opp til virkeligheten. Dette har vi gjort bl.a. ved at illustrasjonene er lagt tett opp til slik steder, klær og eventuelle personer så ut. Vi har også valgt at språket i spillet er konservativt, men av spillerhensyn er det ikke som skriftspråket i 1820-årene. Vi bruker likevel aktivt tiltaleformer og uttrykk fra tidlig 1800-tallet.

 

Morgenbladet, no.1, 1. januar 1821

Verdenen har vi bygget ved har vi hentet inn bl.a. avisartikler, temperatur, månefaser, steder, faktiske personer, sanger og musikk, anekdoter og tekstilteknikker som sammen bygger stemning og inntrykk. Sammen danner detaljene et bakteppe som kan utforskes, men som først og fremst skaper stemning.

 

conradine.png
Den eneste av hovedkarakterene i Fru Sems valg som er en faktisk historisk person er Conradine Dunker (1780-1866).

For å styrke verdenen, men også utforske muligheten for å etterstrebe etterrettelighet, har vi i spillet Fru Sems valg utviklet en måte å få inn referanser. Referansene er merket med et ugleikon, og leder til digitale kilder eller ressurser som digitale aviser. Referansene brukes bare til verdensbyggende element, men vi håper de også forsterker inntrykket av en stor verden. Referansene brukes ikke i spillets dramatiske deler. Det er dels fordi dramatikken ikke er like knyttet til kilder, men og fordi vi ikke vil forstyrre innlevelse i spennende deler.

 

De dramatiske delene av spillene er funnet på, men er inspirert av historien. Dette gjelder hovedpersonen og de de fleste av hovedkarakterene du møter. Årsaken er at vi ikke vil tillegge mennesker holdninger eller handlinger vi ikke med sikkerhet vet at de har hatt eller gjort. Det betyr ikke at ikke karakterene kan være inspirert av mennesker som har levd.

 

Plottene, altså utfordringene du møter, er inspirert av historiske prosesser og faktiske hendelser. Scenene som skjer som konsekvens av de valgene du tar er funnet på, men baserer seg på antagelser av hva som ville ha skjedd. Antagelsene er historiefaglig fundert, der det er relevant. Eksempler på dette er situasjoner knyttet til kvinners mulighet til å drive næring, og hvordan lovverk og praksis har påvirket dette, men også tilstedeværelsen av smugling. Sistnevnte er godt kjent at var utbredt i tiden, men har etterlatt seg få spor for ettertiden.

 

I Rådhusgata 7 på 1820-tallet var det både rådhus, politistasjon og fengsel. I den store salen i andre etasje i østfløyen ble det avholdt både rettsaker og konserter, og fra 1822 hadde også Christiania sparebank åpent der på lørdag ettermiddager. I dag har bla. Tidvis kontorer i bygget.

Det har vært nødvendig å gjøre noen forenklinger for at plott og spill skulle kunne fungere på en effektiv måte. Det tydeligste er at vi i Fru Sem har samlet alle funksjonene knyttet til politi, etterforskning ol. til tolleren. I spillet er det derfor til tolleren du går til dersom du finner en falsk seddel eller oppdager andre ulovligheter. I virkeligheten ville du gått til politiet med alt annet enn smugling, men vi har måttet samle det ett sted for ikke å få for mange karakterer. I historien forklares dette med at Tolleren vår har kontakter i politiet som lar ham ta ting videre.

 

Vi har også konsentrert tiden. Med det menes at selv om mye av det som skjer i universet er hentet fra 1821, så har vi også hentet hendelser som skjedde i tidsrommet ca. 1818 til 1825. Ett eksempel er oppsetningen av Fjeldeventyret, som egentlig ble satt opp i Christiania først i 1825.

 

Takk til

Camilla Rossing

Kjetil Raaen

Unn Elise Refsnes

Linken Apall-Olsen

Salme Vanhane

Torgrim Mellum Stene

Mette Vårdal

Siv Gøril Brandtzæg

Ola Johnsgaard Moen

Hanne Strømberg

Linn Christine Agersborg

Johanna Zanon

Ola Teige

Elin Lundestad

Kjetil Kvist

Ingeborg Dalheim

Dag Vårdal

Elizabeth Svarstad

 

Musikken er fra Dag Vårdal, Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet og kom ut i 2019, ISBN 978-82-691541-0-8

 

Ingeborg Dalheim synger utdrag av Aagots sang fra Fjeldeventyret av W. Thrane (musikk) og H.A. Bjerregaard, 1825. Stykket kan sees på NRKs Fjernsynsteateret

 

Værdataene er Hentet fra Geir Hestmark og Øyvind Nordli: «Jens Esmark’s Christiania (Oslo) meteorological observations 1816–1838: the first long-term continuous temperature record from the Norwegian capital homogenized and analysed», Clim. Past, 12, 2087–2106, 2016. Dataene ligger på: Met.no